Śliwerski, B. M. (2022). Descholersi wobec praw dziecka do wolności uczenia się. Forum Oświatowe, 33(2(66), 11-26. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.1