Hasiuk, M. (2014). Wyspy skarbów i wyspy zakopanych skarbów. Samotność i osamotnienie – w pracy teatralnej twórców laboratoriów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Forum Oświatowe, 26(1(51), 79-90. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/80