Pawelec, L., & Zaborek, R. (2021). Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości Kielce – Suchedniów 29-30.09.2020 r. Forum Oświatowe, 33(1(65), 111-116. https://doi.org/10.34862/fo.2021.1.7