Skibińska, M., & Wiśniewska-Nogaj, L. (2022). Problem uprzedmiotowienia w mediach a wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania młodych kobiet. Forum Oświatowe, 34(1(67), 23-40. https://doi.org/10.34862/fo.2022.2