Madalińska-Michalak, J. (2021). Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i jego działalność w latach 2017–2020. Forum Oświatowe, 32(2(64), 183-204. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/784