Śliwerski, B. (2021). Odszedł jeden z najwybitniejszych polskich pedagogów . Forum Oświatowe, 32(2(64), 211-213. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/780