Kwieciński, Z. (2020). Profesor Marian Walczak – garść wspomnień. Forum Oświatowe, 32(1(63), 167-168. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/769