Czaplińska, Z. (2022). Zawodowa schizofrenia. Forum Oświatowe, 33(2(66), 133-140. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.7