Nowak, P. (2021). Program matury międzynarodowej w Polsce . Forum Oświatowe, 32(2(64), 99-114. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/765