Zawadzka, E. (2020). Konteksty pedagogizacyjne w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. Forum Oświatowe, 32(1(63), 127-146. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/760