Tur Porres, G., & Correa Washington, I. (2020). Reedukacja ciała w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Forum Oświatowe, 31(2(62), 83-93. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/751