Papuda-Dolińska, B. (2020). Kształcenie nauczycieli do edukacji włączającej w Polsce. Forum Oświatowe, 31(2(62), 61-79. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/750