Raykov, M., & Martinelli, V. (2020). Ocena skali lęku klasowego (CAS) dla uczniów szkół średnich. Forum Oświatowe, 31(2(62), 43-60. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/749