Nizińska, A., & Kurantowicz, E. (2020). Zrównoważony rozwój a uniwersytety. Reorientacja, szkolnictwo wyższe, nauczanie reorientacyjne. Forum Oświatowe, 31(2(62), 27-40. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/748