Wiśniewska-Nogaj, L. (2020). Zachowania autoagresywne w percepcji młodych kobiet. Rola wsparcia ze strony środowiska szkolnego. Forum Oświatowe, 32(1(63), 59-75. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/738