Gamian-Wilk, M., Madeja-Bien, K., & Zielony-Koryczan, E. (2020). Empatia kobiet i mężczyzn doświadczających poczucia wykluczenia w bliskiej relacji: Płeć jako moderator związku między poczuciem wykluczenia a empatią. Forum Oświatowe, 32(1(63), 77-93. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/737