Szymczak, J. .-. (2020). Wokół kategorii innowacji w edukacji. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kultura Innowacji w Edukacji. Forum Oświatowe, 32(1(63), 149–153. https://doi.org/10.34862/fo.2020.1.9