Szymczak, J.-. (2020). Wokół kategorii innowacji w edukacji. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kultura Innowacji w Edukacji. Forum Oświatowe, 32(1(63), 149-153. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/736