Cuprjak, M. (2019). Dane w badaniach jakościowych. Uwikłanie w kontekst. Forum Oświatowe, 31(1(61), 111-124. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/726