Madeja-Bień, K. (2019). Mobbing w szkole – przegląd dotychczasowych wyników badań i odniesienia do programów interwencyjnych. Forum Oświatowe, 31(1(61), 93-109. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/725