Siegień-Matyjewicz, A. J. (2019). Kim są Białorusini? Kształtowanie się mentalności ludu białoruskiego w przeszłości i współcześnie. Forum Oświatowe, 31(1(61), 23–38. https://doi.org/10.34862/fo.2019.1.2