Żyłkiewicz-Płońska, E. (2019). Profile identyfikacyjne młodzieży akademickiej z wybranych krajów Unii Europejskiej. Forum Oświatowe, 31(1(61), 155–166. https://doi.org/10.34862/fo.2019.1.10