Kosiba, G., Gacek, M., Bogacz-Walancik, A., & Wojtowicz, A. (2019). Gotowość do zmiany a satysfakcja z życia studentów kierunków nauczycielskich. Forum Oświatowe, 31(1(61), 61-75. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/716