Matyjewicz, M. (2019). Dekonstrukcja wybranych elementów współczesnej przestrzeni kulturowej jako źródło dyskursu nad kształtem tożsamości animatorów kultury. Forum Oświatowe, 31(1(61), 11-22. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/713