Matyjewicz, M. (2019). Dekonstrukcja wybranych elementów współczesnej przestrzeni kulturowej jako źródło dyskursu nad kształtem tożsamości animatorów kultury. Forum Oświatowe, 31(1(61), 11-22. https://doi.org/10.34862/fo.2019.1.1