Stępkowski, D. (2020). Kształcenie – widzenie – moralność. Herbarta aistetyczne podstawy edukacji moralnej. Forum Oświatowe, 32(1(63), 37-56. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/711