Tomaszek, K. (2022). Poczucie alienacji a syndrom wypalenia szkolnego. Forum OĊ›wiatowe, 33(2(66), 47-69. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.3