Kwieciński, Z. (1). Pożegnanie prof. dr. hab. Roberta Kwaśnicy. Forum Oświatowe, 30(2(60), 307-309. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/687