Szymczak, J.-. (2020). „Dobre?” (nie)przygotowanie do prowadzenia projektu w jakościowej orientacji badawczej - namysł nad doświadczanymi trudnościami i dylematami. Forum Oświatowe, 32(1(63), 25-35. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/680