Groenwald, M. (2019). Sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Seminarium Dydaktyk Szczegółowych „Wokół pytań o naukowy status dydaktyk szczegółowych”, Gdańsk, 12–13 października 2018. Forum Oświatowe, 30(2(60), 301-304. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/676