Komorowska-Zielony, A. H. (2018). Wykorzystanie klocków w matematycznej edukacji przedszkolnej. Forum Oświatowe, 30(2(60), 103-114. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/675