Jaśkiewicz, V. A. (2019). Strategie nauczyciela/i kształcących uczniów zdolnych. Komunikat z badań. Forum Oświatowe, 30(2(60), 283-297. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/671