Zelek, P. (2020). Uniwersytet wobec faszyzacji życia społecznego - raport z debaty. Forum Oświatowe, 32(1(63), 155-163. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/659