Wanagiel, K. (2019). Krytyczna analiza codziennej pracy kuratora społecznego w świetle koncepcji władzy i rządomyślności Foucault. Forum Oświatowe, 30(2(60), 267-281. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/656