Madalińska-Michalak, J. M., & Jeżowski, A. J. (2019). Etyka i religia jako przedmioty nauczania: konkurencyjność czy komplementarność?. Forum Oświatowe, 30(2(60), 219-241. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/655