Juskowiak, E. M. (2018). Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania nietypowych zadań matematycznych. Klasyczna metoda pracy oraz z wykorzystaniem IT. Forum Oświatowe, 30(2(60), 67-85. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/630