N/A, N. (1). List Redaktorów ogólnokrajowych czasopism naukowych z wykazu B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Forum Oświatowe, 29(2(58), 143-146. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/612