Rybska, E. J. (2018). Rola reprezentacji zewnętrznych w rozpoznaniu osobistych koncepcji dzieci na temat bakterii. Przesłanki dla dydaktycznej użyteczności drobnoustrojów. Forum Oświatowe, 30(2(60), 29-49. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/588