Bartoszewicz, M., & Zahorska, A. (2018). Samodzielne myślenie uczniowskie w rozpoznaniach badawczo-innowacyjnych w dydaktyce chemii. Forum Oświatowe, 30(2(60), 87-102. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/583