Groenwald, M. (2018). O naukowym statusie dydaktyków przedmiotowych. Głos w dyskusji. Forum Oświatowe, 30(2(60), 15-28. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/582