Kalinowska, A. (2018). Matematyczne kompetencje przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji jako potencjalne źródło realizowanej przez nich metodyki. Perspektywa konstruktywistyczna. Forum Oświatowe, 30(2(60), 51-66. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/579