Kurowska, K., & Lewicki, J. (2017). Czy praktyczny profil studiów wymaga nowej organizacji programów nauczania i innowacyjnych metod edukacji?. Forum Oświatowe, 29(1(57), 203–213. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/571