Kopciewicz, L., & Bougsiaa, H. (2019). Technologie własne czy szkolne? Podział cyfrowy i jego skutki w kontekście nauczania i uczenia się wzbogaconego technologicznie. Forum Oświatowe, 30(2(60), 199-218. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/561