Klebaniuk, J. (2021). Recenzja książki Paula Blooma „Przeciw empatii. Argumenty za racjonalnym współczuciem” . Forum Oświatowe, 32(2(64), 205-210. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/552