Muchacka - Cymerman, A., & Tomaszek, K. (2017). Syndrom wypalenia w zawodzie nauczyciela i w roli ucznia. Przegląd literaturowy. Forum Oświatowe, 29(2(58), 95–115. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/526