Kulig, A. M. (2014). Przestrzeń samotności w kulturze. Forum Oświatowe, 26(1(51), 37-47. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/51