Jasiński, T. L., & Sztejnberg, A. (2019). Typowe zachowania studentów wychowania fizycznego na zajęciach dydaktycznych i w szkole. Forum Oświatowe, 30(2(60), 183-197. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/504