Kapela, M. (2014). Poczucie samotności u polskich studentów za granicą. Forum Oświatowe, 26(1(51), 147-156. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/50