Hawrylewicz-Kowalska, P. (2018). Nauczanie indywidualne –między tradycją a alternatywą. Poszukiwanie pola badawczego. Forum Oświatowe, 30(1(59), 179–191. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/495