Kościński, K., & Orłowska, A. (2017). Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego metodą Vision Virtuelle. Forum Oświatowe, 29(2(58), 221–225. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/492