Rutkowski, P., & Mostowski, P. (2019). Multimedialne adaptacje podręczników z serii Nasz elementarz i Nasza szkoła jako pomoc w nauczaniu polskiego języka migowego (PJM). Forum Oświatowe, 30(2(60), 245-266. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/487